Naziv tvrtke: ENDRESS ELEKTRO STROJEVI d.o.o.

Sjedište: Sunčana 3, 31 550 Valpovo, HRVATSKA 

OIB: 06528125370

Društvo je registrirano na Trgovačkom sudu u Osijeku

Matični broj subjekta (MBS): 030065536

Član uprave - direktor: Krešimir Kuna

Broj žiroračuna - IBAN: HR4624840081100549493 (otvoren u RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.)

Temeljni kapital: 200.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)